Projektování zavlažovacích systémů

Správný návrh je nejdůležitějším předpokladem pro správnou funkci každého závlahového systému. Ani sebelepší komponenty nezajistí dobrou závlahu pokud systém není dobře navržen.

Do vlastního návrhu závlahy se tedy raději nepouštějte sami, ale nechte si poradit od odborníků. Nejspolehlivější způsob pro vytvoření přesného návrhu je osobní návštěva. Na místě vám doporučíme vhodný typ zavlažovacího systému a navrhneme rozmístění postřikovačů, umístění ovládací jednotky a posoudíme kapacitu vodního zdroje a možný způsob připojení. Pro zpracování návrhu systému a i následnou kalkulaci ceny je důležitá znalost celé řady údajů a existence přesného osazovacího plánu pozemku v měřítku.

Veškeré konzultace v rámci naší návštěvy a vytvoření nabídky jsou zdarma a k ničemu Vás nezavazují. Pokud máte zájem o naši návštěvu a zpracování projektu pro Vaši zahradu, kontaktujte nás .

Projekční a poradenskou činnost v oboru automatického zavlažování poskytujeme:

Všem investorům (majitelům domů, firmám, sportovním klubům, obecním úřadům) nabízíme konzultační a poradenské služby při výběru nejvhodnějšího řešení závlahového systému, pomoc při výběru značky, zajištění kompletní projektové dokumentace

Zahradním architektům, krajino tvůrcům a projektantům pozemních staveb nabízíme konzultační činnost a spolupráci na projektové dokumentaci. Zeleň je často součástí Vašich projektů a spolupráce se zahradními firmami je samozřejmostí. Automatický závlahový systém se stále častěji stává požadovanou součástí údržby zeleně, řešen je často až dodatečně se zbytečně velkými kompromisy. Z vlastních zkušeností Vám doporučujeme alespoň zdroj vody konzultovat s předstihem, abyste se vyhnuli zbytečným vícenákladům nebo tvorbě kompromisů.

Zahradním architektům a krajino tvůrcům nabízíme zajištění projektové dokumentace automatických závlahových systémů, které jsou často podmínkou pro dokonalou údržbu zahrad, parků a sadů, které navrhujete.

RSS
Follow by Email