Servis závlahových systémů

Provádíme komplexní servis pro automatické závlahové systémy:

ZÁRUČNÍ SERVIS

Servis závlah

Všechny dodané komponenty a zařízení jsou před montáží prověřeny. Dodavatel zodpovídá za jejich správnou funkčnost za předpokladu, že budou používány k účelu jim určenému a podle pokynů uvedených v návodu k obsluze a údržbě.

Záruku na materiál a montážní práce poskytujeme ode dne převzetí po dobu: 36 měsíců. Během záruční lhůty dodavatel bezplatně odstraní všechny závady způsobené chybami ve výrobě, vadným materiálem nebo špatnou montáží.

Servisní lhůty:

  • běžný servis do 48 hodin
  • v případě havárie ihned

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

  • neodbornou manipulací či zásahem
  • použitím agresivních a chemických látek
  • mechanickým poškozením
  • poškození živelnou pohromou
  • konstrukčním změnami bez vědomí dodavatele
  • poškozením vinou nedodržení návodu v obsluze a údržbě

Je nutno dodržet návod na obsluhu a údržbu, který s každou zakázkou předáváme, zajistit systém proti zamrznutí a udržovat systém v čistotě.

POZÁRUČNÍ SERVIS

Všem majitelům automatických závlahových systémů nabízíme pozáruční servis všech značek.

PŘEDSEZÓNNÍ A POSEZÓNNÍ SERVIS

Na jaře provádíme před spuštěním kontrolu závlahových systémů, vyčištění filtru, optimalizaci nastavení závlahy dle místních podmínek a naprogramování řídící jednotky.

Na podzim, po ukončení sezóny, zazimujeme závlahový systém pomocí stlačeného vzduchu.

PRAVIDELNÝ SERVIS

Zavlažovací systémy nepotřebují žádnou velkou údržbu. Pouze je třeba během sezóny občas zkontrolovat čistotu filtru.

Tuto činnost si může každý uživatel provést sám na základě dodaného návodu, nebo může uzavřít s naši firmou dohodu o pravidelné činnosti spojené s údržbou, čistotou a kontrolou optimální činnosti závlahového systému.

RSS
Follow by Email