Tag Archives: Mikrozávlaha

Tipy pro úsporné zavlažování trávníků i výsadeb

Několik užitečných rad pro provoz

Zavlažujte hospodárně !!   Rady od profesionálů !!

Zahrady, zahrádky, terasy, patia… rady pro všechny, kdo chtějí ušetřit

Tipy pro úsporné zavlažování trávníků i výsadeb od specialistů – aneb utraťte raději peníze jinak …

Napadlo Vás někdy, že využíváním zavlažovacího systému můžete snadno ušetřit vodu? Pravděpodobně ne, ale pokud je zavlažovací systém správně navržen, odborně nainstalován a šikovně používán, pak Vám pomůže snížit spotřebu vody a přitom Vaše zeleň – trávník i rostliny – budou vypadat svěže a zdravě. Pojďme si projít několik užitečných a praktických rad jak si udržet krásnou zahradu i v letním horku…

Rozdělte závlahovou dávku, nepřevlažujte …

K největšímu plýtvání vodou a nejčastější chybou je, pokud zavlažujete příliš mnoho a příliš často – většina dodané vody pak není nikdy využita. Místo jednoho dlouhého závlahového cyklu je daleko účinnější rozdělit dobu zavlažování do několika kratších cyklů a mezi jednotlivými cykly ponechat 15-30 minutovou přestávku. To umožní kvalitní vsáknutí závlahové dávky a výrazně omezí odtékání a odpar nadbytečné nevsáknuté vody pryč ze zahrady. Na druhou stranu není vhodné zavlažovat trávník příliš často. Při časté závlaze nic nenutí travní drn hledat vláhu v hlubších vrstvách.

 • Například: namísto 20-ti minutového nepřetržitého zavlažování každý den nastavte obden 4x start 5-ti minutové závlahy s 15-ti minutovou pauzou mezi starty.

Samozřejmě záleží na dalších vlivech jako je propustnost půdy, svažitost terénu, nebo nasluněnost té které plochy. Zahradu je potřeba sledovat a nalézt nejoptimálnější režim- ovládací jednotky Rain Bird či K-RAIN umožňují jakoukoliv potřebnou kombinaci.

Dívejte se na hodiny…

Ideální čas pro zavlažování je časně ráno –  kolem 5:00 ráno, přibližně do 10:00 dopoledne. Tehdy je slunce ještě nízko, vítr je mírný a teplota není příliš vysoká. Pozor na zavlažování v průběhu dne – vysoké teploty i vítr výrazně snižují účinnost zavlažování. Velká část vody se totiž vypaří ještě než dopadne na trávník a také mnoho rostlin je citlivých na prudké zchlazování v horkých letních dnech.

Naopak zavlažování v podvečer také není příliš ideální protože voda ulpí na listech  trávníku i na výsadbách po celou noc – ideální pozvánka pro plísňová onemocnění a houbové choroby. Zavlažováním ráno dáme trávníku i rostlinám šanci, aby v průběhu dne oschly – dobrá prevence proti nemocem rostlin.

Dělte systém na zóny …

Trávníky a výsadby mají výrazně rozdílné nároky na množství vody. Odlišné nároky budou ale i v závislosti na poloze plochy – plně nasluněné plochy a nebo plochy, které jsou většinu dne ve stínu. Podobný vliv má i konfigurace s ohledem na světové strany – více vláhy pro jižní a západní plochy a naopak méně vláhy pro severní či východní části pozemku. Pokud již při návrhu systému vezmeme všechny tyto vlivy v úvahu, pak vytváříme systém, který bude při provozu dostatečně flexibilní a umožňuje uživateli dodat pouze nezbytné množství vláhy pro každou specifickou plochu. A nemusí to vždy nutně znamenat zvýšení nákladů na vybudování systému – jen na tato kriteria myslet a vzít je v úvahu. Úspory vody se budou zcela jistě pohybovat v řádech desítek procent!

Sekejte trávník na vyšší výšku …

Budete-li trávník sekat na vyšší výšku (cca 6-8cm), stvoly trávy si vzájemně vytvoří stín, kořeny budou chráněny a budou mít tendenci hlouběji kořenit. Výsuvné postřikovače Rain Bird i K-RAIN mají výšku výsuvu 10cm respektive 12,5cm – měřeno od vrchu těla postřikovače ke středu trysky, takže s přestřikem vyšší trávy nemají problém. Nízko sečená tráva trpí často stresem a je tedy více náchylná k nejrůznějším chorobám trávníků.

Zavlažujte jen to, co roste …

Pokud jste se rozhodli pro stabilní zavlažovací systém vyvarujte se přestřikům na chodníky, terasy a další zpevněné plochy. Systém navrhujte tak, aby se v tomto ohledu nedělaly nežádoucí kompromisy ! Kontrolujte nastavení výsečí postřikovačů, aby nestříkaly na dům, bazén nebo terasu !

Rovněž správně nastavená hodnota tlaku vody má zcela zásadní vliv na hospodárnost systému. Správně nastavený systém s optimální velikostí kapek pracuje mnohem účinněji. Jemné a malé kapky, které vznikají příliš vysokým tlakem jsou velmi náchylné na vliv větru a výrazně zvyšují odpar vody. Zkontrolujte, zda máte instalovány a nastaveny potřebné regulátory tlaku. Vysoký tlak je nepřítel zavlažovacího systému !

Proto si nechte Váš systém čas od času zkontrolovat a seřídit!

Keře a stromy? Kapková závlaha!

Moderním trendem posledního desetiletí je bezesporu kapková závlaha. Je ideální technologií pro zavlažování keřů, stromů, nádobových rostlin i květinových záhonů. Potrubí s vestavěnými kapkovači dávkují vodu pouze k rostlinám, přímo do kořenové zóny. Dávky je možno odměřovat velmi úsporně s minimálním vlivem výparu. Spotřeba vody bude výrazně nižší a dramaticky se omezí růst plevelů i nebezpečí chorob rostlin.

Použití kůry ve výsadbách …

Jak Vám jistě každý zahradník potvrdí, zakůrování záhonů nemá pouze estetickou funkci. Kůra Vám rostliny chrání před prorůstáním plevelu, zhutňování půdy a v neposlední řadě brání výparu vody. Při použití kapkovací hadice pro zavlažování výsadeb, je kůra ideálním místem, do kterého kapkovací hadici umístíme.

Systém průběžně kontrolujte!

Protože systém je většinou v činnosti v časných ranních hodinách, může se stát, že případné problémy systému odhalíme pozdě – někdy příliš pozdě.

 • Kontrolujte pravidelně správnou funkci systému, postřikovačů i elektroventilů. Při poklesu tlaku v systému jako první kontrolujte, zda není zanesený filtr systému.
 • Zaměřte se na správné nastavení postřikovačů i neporušenost kapkovacího potrubí. Doporučujeme vizuálně zkontrolovat každý postřikovač, zda se správně vysouvá i zasouvá, trysky nesmí být ucpané a elektroventily musí uzavírat/otevírat sekci spolehlivě a dostatečně rychle.
 • Zkontrolujte rovněž čidlo srážek a odstraňte z něj listy a případné další nečistoty, které mohou jeho funkci záporně ovlivnit.

Kontrolou systému zajistíte jeho správný a hospodárný provoz. Většina instalačních firem tyto kontroly smluvně provádí a rovněž ihned odstraní všechny zjištěné problémy. Vždy je ale dobré o systému vědět co nejvíce a přibližně jednou za měsíc si systém zkontrolujte sami – nezabere Vám to více než 15minut a nebudete tak nepříjemně překvapeni účty za vodné.

Pracujte s ovládací jednotkou!

Mění se roční období, mění se počasí.  Tyto dva základní faktory výrazně ovlivní spotřebu vody zavlažovacím systémem.  Proto pracujte pravidelně s nastavením ovládací jednotky.

Všechny ovládací jednotky Rain Bird®, K-RAIN®  jsou vybaveny funkcí Water Budget, která umožňuje rychlé a snadné změny doby zavlažování pro všechny sekce najednou, všechny ovládací jednotky lze doplnit ekonomickými senzory srážek typu Rain Check™ nebo Rain Sensor, které v případě dostatečných přirozených srážek činnost systému dočasně pozastaví. Trvejte vždy na instalaci čidla srážek nebo nějaké pokročilejšího systému, který pracuje s klimatickými vlivy.

Neplaťte za vodu, kterou nevyužijete!!

Rozhlédněte se po našich stránkách a najděte další užitečné tipy, jak efektivně využívat zavlažovací systémy.

Zavlažovací systémy Rain Bird® a K-RAIN®- systémy bez kompromisů ! 

RAIN BIRD Kapkovací potrubí XF-SDI

kapkovací potrubí RB_XF SDI

RAIN BIRD Kapkovací potrubí XF-SDI

NOVINKA 2012 !

Podzemní kapkovací potrubí Rain Bird® XFS s technologií měděné ochrany Copper Shield™ je nejnovější inovací v řadě kapkovacích potrubí Rain Bird. Patentovaná   technologie měděné ochrany Copper Shield zabraňuje prorůstání kořenů do kapkovačů a vytváří tím možnost podzemní závlahy travnatých ploch i ploch s výsadbou, kapkovacím potrubím s nízkou potřebou údržby a dlouhou životností. Podzemní kapkovací potrubí Rain Bird® XFS s technologií měděné ochrany Copper Shield™ je nejflexibilnějším kapkovacím potrubím v celém odvětví, což umožňuje jeho velmi snadné navrhování i montáž. 

Kapkovací potrubí XF-SDI se dodává ve variantách

 • spon kapkovačů: 33 cm, role: 100m. Měděná barva.
 • spon kapkovačů: 50 cm, role: 100m. Měděná barva.
 • spon kapkovačů: 33 cm, role: 100m. Purpurová  barva pro aplikace s užitkovou vodou.

V případě zájmu o bližší informace nebo ceny nás neváhejte kontaktovat.

Zavlažování střešních zahrad

Zelené střechyZelené střechy

Zavlažování střešních zahrad

Volba závlahového systému pro střešní zahrady závisí na mnoha proměnných, včetně účelu střechy, dostupnosti vody a pěstebních substrátů.  Pro tento účel doporučujeme použití podzemního zavlažovací rohože ECO Rain, které používáme při vytváření optimálního zavlažovacího systému pro všechny zelené střechy.

Zavlažovací rohož ECO Rain

REVOLUČNÍ INOVACE V PODPOVRCHOVÉ ZÁVLAZE

Zavlažovací rohož ECO Rain byla navržena tak, aby se mohla instalovat do různých těžko zavlažovaných oblastí, Eco Rain používá speciálně navrženou kombinaci, kapkovacího potrubí s kompenzací tlaku a fleece, která zajistí rovnoměrnost závlahové vody z pod povrchu. ECO Rain se instaluje pod povrch do půdy ve které se nachází trávník nebo výsadba, kterou se chystáme zavlažovat. Pomocí kapkového potrubí je fleece nasycen vodou (max. 4 litry/m2), která vzlínáním je dodávána do kořenových systémů trávníku a vysazených rostlin. Vzhledem k tomu, že nikdy není voda na povrchu jako při postřiku klasickým postřikovým systémem závlahy, tak je zavlažovací rohož ECO Rain vhodná pro vysoce frekventované travnaté plochy jako jsou v zábavních parcích, městských parcích a obchodních komplexech. 

Zavlažovací rohož ECO Rain se ukázala vysoce efektivním řešením pro zavlažování zelených střech. Na zelených střechách se používá speciálně navržené půdy či pěstební substráty, které umožňují odvodnění v mnohem vyšší míře, než rostlá půda. Pěstovat rostliny v tomto druhu pěstebních substrátů je obtížné, protože je potřeba rostlinám dodat potřebné množství vody. Zavlažovací rohož ECO Rain poskytuje vodu do 100%  zavlažované plochy.  Když je zavlažovací rohož ECO Rain nasycena, poskytuje rezervoár vody, ze které rostliny mohou čerpat.

 • zavlažovací rohož výrazně zvyšuje vodní kapacity půdy, úspory vody až o 60% v našich klimatických podmínkách v porovnání se systémy s postřikovači
 • Výrazné omezení eroze
 • Kvalitnější vývoj rostlin na řídce ozeleněných plochách
 • Výborný vývoj kořenového systému rostlin, nižší výskyt chorob a škůdců díky suchému povrchu vegetační vrstvy
 • Téměř 100% rovnoměrná distribuce na zavlažované ploše
 • Voda přímo do kořenové zóny
 • Možnost dávkování kapalných hnojiv do systému
 • Beze ztrát vody výparem
 • Bez ovlivňování větrem díky podpovrchové instalaci
 • Lze zavlažovat v podstatě kdykoliv / plochy je možno využívat i v průběhu zavlažování
 • Noční zavlažování vede k ještě výraznějším úsporám vody
 • Výrazné omezené nebezpečí poškození systému vandalismem či pracovníky údržby
 • Bez zápachu při použití odpadní vody
 • Eliminace přestřiků od postřikovačů směrem do komunikace

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

TOPlist TOPlist huy