Zavlažování střešních zahrad

Zelené střechyZelené střechy

Zavlažování střešních zahrad

Volba závlahového systému pro střešní zahrady závisí na mnoha proměnných, včetně účelu střechy, dostupnosti vody a pěstebních substrátů.  Pro tento účel doporučujeme použití podzemního zavlažovací rohože ECO Rain, které používáme při vytváření optimálního zavlažovacího systému pro všechny zelené střechy.

Zavlažovací rohož ECO Rain

REVOLUČNÍ INOVACE V PODPOVRCHOVÉ ZÁVLAZE

Zavlažovací rohož ECO Rain byla navržena tak, aby se mohla instalovat do různých těžko zavlažovaných oblastí, Eco Rain používá speciálně navrženou kombinaci, kapkovacího potrubí s kompenzací tlaku a fleece, která zajistí rovnoměrnost závlahové vody z pod povrchu. ECO Rain se instaluje pod povrch do půdy ve které se nachází trávník nebo výsadba, kterou se chystáme zavlažovat. Pomocí kapkového potrubí je fleece nasycen vodou (max. 4 litry/m2), která vzlínáním je dodávána do kořenových systémů trávníku a vysazených rostlin. Vzhledem k tomu, že nikdy není voda na povrchu jako při postřiku klasickým postřikovým systémem závlahy, tak je zavlažovací rohož ECO Rain vhodná pro vysoce frekventované travnaté plochy jako jsou v zábavních parcích, městských parcích a obchodních komplexech. 

Zavlažovací rohož ECO Rain se ukázala vysoce efektivním řešením pro zavlažování zelených střech. Na zelených střechách se používá speciálně navržené půdy či pěstební substráty, které umožňují odvodnění v mnohem vyšší míře, než rostlá půda. Pěstovat rostliny v tomto druhu pěstebních substrátů je obtížné, protože je potřeba rostlinám dodat potřebné množství vody. Zavlažovací rohož ECO Rain poskytuje vodu do 100%  zavlažované plochy.  Když je zavlažovací rohož ECO Rain nasycena, poskytuje rezervoár vody, ze které rostliny mohou čerpat.

 • zavlažovací rohož výrazně zvyšuje vodní kapacity půdy, úspory vody až o 60% v našich klimatických podmínkách v porovnání se systémy s postřikovači
 • Výrazné omezení eroze
 • Kvalitnější vývoj rostlin na řídce ozeleněných plochách
 • Výborný vývoj kořenového systému rostlin, nižší výskyt chorob a škůdců díky suchému povrchu vegetační vrstvy
 • Téměř 100% rovnoměrná distribuce na zavlažované ploše
 • Voda přímo do kořenové zóny
 • Možnost dávkování kapalných hnojiv do systému
 • Beze ztrát vody výparem
 • Bez ovlivňování větrem díky podpovrchové instalaci
 • Lze zavlažovat v podstatě kdykoliv / plochy je možno využívat i v průběhu zavlažování
 • Noční zavlažování vede k ještě výraznějším úsporám vody
 • Výrazné omezené nebezpečí poškození systému vandalismem či pracovníky údržby
 • Bez zápachu při použití odpadní vody
 • Eliminace přestřiků od postřikovačů směrem do komunikace

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Leave a Reply

TOPlist TOPlist huy