Zazimování AZS

Zazimování AZS

Životnost každého kvalitního závlahového systému závisí  vždy velkou měrou právě na jeho podzimním zazimování. Výrazná většina všech profesionálních systémů, včetně systému HUNTER, se vyznačuje tím, že potrubní rozvody, postřikovače a další prvky rozvodů jsou v průběhu sezóny trvale zavodněny.

Po skončení sezóny je nezbytné celý systém odvodnit. Vypustit všechnu vodu ze systému pouze gravitačně je možné jen za předpokladu, že celý rozvod je pečlivě vyspádován. Pouze toto řešení však nebývá na zahrádkách obvyklé, neboť velmi těžko umožňuje vypustit vodu ze všech  postřikovačů, z elektromagnetických ventilů a z hlavní sestavy.

Nejspolehlivějším, nejrozšířenějším a také nejjednodušším způsobem zazimování na zahradách je profouknutí celého systému stlačeným vzduchem z malého kompresoru. Tímto způsobem lze velmi efektivně odstranit vodu ze všech míst systému, včetně elektromagnetických ventilů či postřikovačů se zpětnými ventily.

/clanky/Zazimování

Pro běžné zahrady rodinných domů stačí na zazimování kompresor s okamžitým výkonem objemu vzduchu 16 až 45 m3/hod a maximálním pracovním tlakem do 6 – 10 barů. Avšak potřebná hodnota provozního tlaku pro profouknutí je nižší, a to 3,5 – 4 bary.

Nejlevnější variantou bývají vzduchem chlazené kompresory. Jejich použití je díky častému přehřátí a následnému automatickému vypnutí vhodné pouze pro velmi malé zahrady a začínající firmy. Nejběžněji používanými jsou olejové jednopístové nebo dvoupístové kompresory. Díky jejich mnohem vyššímu výkonu (dvoupístové provedení, větší vzdušník) není nutné uzavírat ventil a čekat na dotlakování kompresoru. Zazimování díky dostatečnému výkonu probíhá kontinuálně a stačí pouze střídat jednotlivé sekce.

Při zazimování si také zkontrolujte, zda není riziko zmrznutí v hlavním uzávěru vody (většinou bývá ve vodoměrné šachtici v nezámrzné hloubce nebo uvnitř v objektu). Zkontrolujte také čistotu vložky ve filtru, případně ho vyčistěte, aby nečistoty nezaschly na jeho vložce. Na jaře by se problematicky odstraňovaly. Pokud je zdrojem vody čerpací stanice, zkontrolujte, zda jsou zazimována i čerpadla, tlaková nádoba a ostatní související armatury. Voda v čerpadle a tlakové nádobě by nikdy neměla zmrznout.

Celý popis postupu zazimování najdete zde.

Leave a Reply

TOPlist TOPlist huy