Automatická závlaha parků

Automatizovaná závlaha firemních areálů
Automatizovaná závlaha firemních areálů

Neustále se zlepšující vzhled našich měst a vesnic a s tím i snaha jejich vedení vytvářet pro jejich občany a návštěvníky pokud možno co nejpříznivější životní prostředí vede k tomu, že jsou na vhodných místech obnovovány a nově zakládány travnaté plochy, které v případě, že jsou pečlivě udržované, působí zklidňujícím dojmem a vytvářejí místa oddychu. Travnaté plochy plní celou řadu funkcí – regulují tepelný režim, snižují prašnost a hlučnost prostředí, zabraňují vodní erozi na svazích a v neposlední řadě přispívají k estetice prostředí. Mají-li tyto travnaté plochy plnit svůj účel i v období letních měsíců s déletrvajícími periodami vysokých teplot a beze srážek, je zapotřebí uvažovat o tom, že je nutno tyto plochy vybavit vhodným závlahovým zařízením, které bude udržovat půdní vlhkost v potřebných mezích, aby nedocházelo k vadnutí a degradaci trávníku.

Současné moderní technologie umožňují komfortní, plně automatizovanou závlahu trávníků a je jen na uživateli, pro který způsob závlahy se rozhodne. Většinou se používají stabilní závlahové systémy s výsuvnými postřikovači, které v klidovém stavu nenarušují povrchový vzhled a vysouvají se pouze během své činnosti nad trávník.

V nabídce naší firmy je díky širokému sortimentu celá řada produktů, které splňují náročné požadavky kladené na zavlažovací systémy na veřejných plochách. Postřikovače používané na veřejných plochách se vyznačují nejen výbornou distribucí závlahové vody, ale díky své robustní konstrukci a speciálnímu pohonnému mechanismu i vysokou odolností proti vandalismu.

Ideální řešení pro jeden park i celé město:

Automatizace provozu systémů přispívá ke snižování provozních nákladů a umožňuje ovládat i velmi rozsáhlé systémy s mnoha stovkami postřikovačů. Systémy lze díky automatickému ovládání provozovat v nočních a časných ranních hodinách, kdy je teplota závlahové vody velmi blízká teplotě výsadeb. Účinnost závlahy je v tomto období výrazně vyšší v porovnání s denním zavlažováním díky podstatně menšímu výparu a nižšímu vlivu větru. Rovněž nebezpečí poškozování systému a jeho prvků je v noci mnohem nižší. Kromě klasických, centrálně ovládaných 24V systémů jsou v nabídce i 9V bateriové systémy, které nevyžadují zdroj el. energie. Tyto systémy jsou velkým přínosem tam, kde je obtížné zajistit zdroj el. energie a nebo pouze za cenu velmi vysokých nákladů. Pro velmi rozsáhlé systémy se používají dvouvodičové dekodérové systémy s kapacitou až 1 000 elektroventilů. Takové systémy, jsou schopny pokrývat plochy o výměře mnoha desítek hektarů a jsou velmi vhodné pro realizace systémů v etapách. Dekodérové systémy, které patří k vrcholu automatizace závlahových systémů, jsou velice flexibilní a vyznačují se vysokým uživatelským komfortem a množstvím speciálních funkcí, které výrazně usnadňují ovládání složitých a rozsáhlých systémů.

Více konkrétních technických informací o typových materiálech, cenových relacích a montáži Vám dodáme po obdržení výkresu parku a údajích o zdroji vody. Navrhneme Vám na Vaše konkrétní podmínky systém, který plně respektuje aktuální rozměry parku a požadavky na ovládání systému.

RSS
Follow by Email