Časté dotazy

Časté dotazy k automatickým zavlažovacím systémům

Co tvoří závlahový systém Hunter? 
Mohu si AZS Hunter připojit na ½“ kohoutek na fasádě? 
Jak probíhá závlaha?
Kdy a jak často mám zavlažovat?
Jak dlouho mám zavlažovat?
A co když prší nebo fouká velký vítr?
Co se stane, dojde-li k výpadku proudu?
Mohu si systém na jaře sám spustit?
Je třeba závlahový systém zazimovat?
Kolik stojí AZS Hunter?
Proč je závlahový sytém HUNTER dnes nejrozšířenějším závlahových systémem na trhu ?

Co tvoří závlahový systém Hunter ?

Závlahový systém je tvořen uceleným souborem mnoha komponentů. Mezi základní prvky patří postřikovače mnoha typů a provedení, plastové trubní podzemní rozvody z polyetylénu, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachty, ovládací jednotky, dešťové senzory, filtrační zařízení a celá řada dalších regulačních armatur a ostatního příslušenství. Pokud zdrojem vody není vodovod, potom je nezbytnou součástí závlahového systému i čerpadlo nebo čerpací stanice.

Mohu si AZS Hunter připojit na ½“ kohoutek na fasádě ?

Možné je téměř vše, rozhodně ale tento způsob připojení je velmi nevýhodný, nepraktický a cena za tento systém bude vyšší než u běžného připojení, které by u zahrady RD mělo být v blízkosti vodoměru na dimenzi cca 1“.

Jak probíhá závlaha ?

Při zavlažování se výsuvné části postřikovačů tlakem vody vysunou nad trávník, kde zůstanou po celou dobu zavlažování. Poté se opět automaticky zasunou zpět pod povrch. Celá zavlažovaná plocha je rozdělena do několika logických částí (sekcí), ve kterých závlaha probíhá samostatně s možností odlišného režimu. Toto rozdělení je často nutné, ale i výhodné, z několika důvodů. Nutné proto, že zdroj vody nemusí být vždy dostatečný pro zavlažování celé plochy najednou všemi postřikovači a také čerpadlo nemusí být tak velké. Výhodou rozdělení je i to, že lze zavlažovat jednotlivé sekce kratší nebo delší dobu, vždy podle potřeby. Výhodné je to zejména při kombinaci různých sekcí s postřikovači odlišných typů. Na jedné sekci však různé postřikovače kombinovat nelze.

Kdy a jak často mám zavlažovat ?

Průměrná týdenní potřeba vody pro kvalitní trávník je cca 25 – 40 l/m2. Pokud tedy doporučenou týdenní závlahovou dávku rozdělíme do 2-3 cyklů týdně (např. pondělí / středa / pátek), měli bychom jednorázově dodat vždy během jednoho zavlažovacího cyklu kolem 10 – 15 litrů na metr čtvereční. Ne méně, ne více. Nejefektivnější bude zálivka v časných ranních nebo pozdních večerních hodinách. Pokud to není nezbytné, nezavlažujte během dne.

Jak dlouho mám zavlažovat ?

Doba závlahy závisí od typů postřikovačů na příslušné sekci. U každé sekce tedy může být (a bývá) doba závlahy jiná. Doporučení o potřebné době závlahy vám poskytne instalační firma, která zná srážkové výšky jednotlivých postřikovačů při určitém sponu. Sami si to také můžete změřit, pokud si na ploše konkrétní sekce rozmístíte nádobky a za určitou časovou jednotku provozu závlahy odečtete množství dopadlé vody (srážkovou výšku). Obvyklá délka závlahy je při frekvenci zálivky 3x týdně u rozprašovacích postřikovačů 3-8 min /sekci, u rotačních postřikovačů 10-30 min /sekci, u kapkovacího potrubí 15-45 min /sekci. Vždy ale záleží na konkrétních podmínkách.

A co když prší nebo fouká velký vítr ?

Při dešti se může průběh zavlažování automaticky zablokovat, pokud je k ovládací jednotce připojeno čidlo srážek nebo větru. U čidla srážek je zavlažovací cyklus obnoven až po odparu srážek. Větrné čidlo zase zajistí přerušení závlahy při větrných poryvech určité rychlosti. Uživatel může také provést jednorázové manuální spuštění či vypnutí celého systému i jeho části bez ohledu na počasí. Místo čidla srážek lze u bateriových systémů použít i čidlo zemní vlhkosti. Toto čidlo se často používá pro menší plochy a také u zavlažování v interiéru. Nevýhodou tohoto zařízení je skutečnost, že zaznamenává jen místní poměry v malém okolí čidla.

Co se stane, dojde-li k výpadku proudu ?

Celkem nic, pokud máte v jednotce záložní zdroj (v ceně do 100 Kč). Systém bude pouze po dobu výpadku proudu dočasně blokován a po obnovení dodávky proudu bude zase fungovat jako dříve.

Mohu si systém na jaře sám spustit ?

Ano, není to nic složitého. Je třeba zkontrolovat čerpací stanici, filtr, všechny uzavírací armatury a ventily a vpustit vodu do systému. Poté zapnout a naprogramovat ovládací jednotku, vložit do ní záložní zdroj 9V a postupně lze začít spouštět všechny sekce. Také je žádoucí provést kontrolu všech trysek a ověřit si parametry dostřiku. I tento servis nabízí všechny slušné instalační firmy.

Je třeba závlahový systém zazimovat ?

Zazimování je vhodné provádět u všech závlahových systémů bez rozdílu (hobby i profi). Žádné samovypouštěcí ventily nebo spádování potrubí nezajistí dokonalou ochranu systému před zamrznutím. I velmi malé množství může napáchat velkou škodu a i když třeba nedojde hned ke zjevnému poškození, životnost systému (jakéhokoliv) se může zkrátit.
Zazimování většiny systémů je velice jednoduché a provádí se stlačeným vzduchem. Můžete si ho provádět sami nebo vám ho zajistí každá instalační firma. Více viz zazimování.

Kolik stojí AZS Hunter?

Cena systému je určena mnoha faktory. Nejvíce záleží na velikosti a tvaru zavlažované plochy; čím je plocha členitější, tím více je třeba postřikovačů. Záleží také na zdroji vody. Samozřejmě bude stát více systém, který jedním čerpadlem čerpá vodu z vrtu do jímky a druhým čerpadlem do samotného zavlažovacího systému než systém připojený na vodovodní řad. Cenu systému vztaženou např. na 1 m2 zavlažované plochy tedy nelze přesně určit. Partnerské instalační firmy společnosti IRIMON vám však bezplatně vypracují cenovou nabídku. Velmi orientačně ale počítejte s investicí, která se u běžných zahrad rodinných domů pohybuje v rozpětí od cca 30 – 80 tis Kč za kompletní dodávku na klíč. Co je ale běžná zahrada …? Než si zodpovíte zda je to moc nebo málo, uvědomte si kolik vody a času můžete ušetřit a jaké pohodlí vám takový systém nabídne.

Proč je závlahový sytém HUNTER dnes nejrozšířenějším závlahových systémem na trhu ?

Firma HUNTER je ve světě jedním z nejuznávanějších výrobců závlahových systému a přitom současně i jednou z nerychleji rostoucích společností s dnes již téměř 30-ti letou tradicí a to především díky své proslulé kvalitě, inovativním řešením a vodu šetřícím technologiím.  Další předností je široký záběr uživatelů, které systém HUNTER oslovuje. Nabízí komponenty pro zahrady rodinných domů, parky, veřejná prostranství, průmyslové areály, ozeleněné střechy, sportovní areály, fotbalová hřiště, ale také i pro velmi náročné systémy jako jsou například golfová hřiště.

RSS
Follow by Email