Realizace závlahových systémů

Níže je uveden příklad průběhu zakázky, od chvíle kdy nás zákazník poprvé kontaktuje až po předání díla a seznámení zákazníka s jeho ovládáním. Průběh samotné instalace automatického závlahového systému najdete zde

Postup realizace:zemní fréza TORO TRX19

1. První návštěva u zákazníka: 

  • Obecné seznámení zákazníka s automatickým zavlažovacím systémem.
  • Zjištění požadavků zákazníka (co vše chce zalévat)
  • Zjištění informací o pozemku, osazení rostlin a zdroji vody.
  • Určení umístění ovládací jednotky, čidla srážek, šachtic s ventily, požadavky na průchodky pod chodníčky atd.

 

2. Vypracování projektové dokumentace a předložení cenové nabídky

  • Vypracování projektu a cenové nabídky je zdarma.

 

3. Dohoda o provedení díla včetně záruky za dílo

  • Sepsání dohody o provedení díla. Na veškeré dodané komponenty a provedené práce poskytujeme záruku 3 roky, u vybraných komponentů je poskytována záruka až 5 let.

 

4. Poskytnutí zálohy “na materiál” tj. cca 60% z ceny za dílo

 

5. Vlastní realizace

  • Více o instalaci AZS naleznete zde . Doba provádění prací je dle velikosti zavlažované plochy 3 – 5 dní

 

6. Předání díla a seznámení zákazníka s obsluhou automatického zavlažovacího systému

  • Předání návodů na obsluhu (v českém jazyce) a záručních listů k instalovaným komponentům (ovládací jednotka, čerpadlo, atd.)

 

7. Převzetí doplatku z ceny za dílo

8. Zazimování

  • Každoročně po dobu 3 let provedeme zazimování stlačeným vzduchem, abychom mohli garantovat standardní záruční lhůtu 3 let (vyjma zařízení s kratší záruční dobou) a na jaře provedeme kontrolu a seřízení celého systému včetně naprogramování ovládací jednotky
RSS
Follow by Email