Instalace AZS

Popis instalace automatického zavlažovacího systému na zahradě:

  • Na pozemku se vytyčí, kde budou umístěny postřikovače a kudy povedou výkopy pro uložení potrubí a elektroinstalace. V již založených zahradách lze sejmout travní drn, který se po zasypání vrátí zpět na místo.
  • Potřebné výkopové práce provádíme pomocí drážkovačů. Výhodou proti běžnému ručnímu výkopu je, že práce trvá mnohem kratší dobu (rychlost jednoho stroje je až 100 metrů za hodinu), výkop je stejnoměrný a vyfrézovaná hlína je jemně „nadrcena“, což urychluje následný zásyp a minimalizuje možnost vzniku nerovností. V místech, kam se nelze s drážkovačem dostat nebo by hrozilo poškození původní výsadby, jsou výkopové práce prováděny ručně.
  • Do výkopů je uloženo potrubí a elektrorozvody. Na trubkách je provedena příprava na montáž postřikovačů. Po položení rozvodů jsou výkopy zahrnuty a uhutněny, aby nedocházelo k propadání terénu. V případě, že byl sloupnut trávní drn, je vrácen na původní místo.
  • Zavlažovací systém je připojen na zdroj vody. Tím může být městský vodovod, voda ze studny, vlastní vrt nebo voda z potoka, řeky, rybníčku apod. V případech, kdy se používá přírodní zdroj (např. potok) se voda nejprve filtruje. Před montáží postřikovačů a osazením tryskami je systém propláchnut, aby se odstranili případné nečistoty, které se do potrubí mohly dostat při montáži
  • Je zapojena řídící jednotka, která ovládá elektromagnetické ventily, a tak vlastně řídí, co bude zavlažováno. K řídící jednotce jsou připojena čidla vlhkosti vzduchu a půdy. Následuje odzkoušení, zda všechny postřikovače v jednotlivých sekcích fungují správně a zavlažují předepsanou výseč.
  • Systém automatického zavlažování je nyní hotov. Zbývá jen naprogramovat řídicí jednotku na potřebný čas a délku zálivky a vše je připraveno na ostrý provoz.
RSS
Follow by Email