Zavlažování sportovních ploch

Závlaha hřišť pro Fotbal, Ragby

Mezi nejvíce zatěžované trávníky patří hrací plochy fotbalových stadionů. Kvalitní závlaha je předpokladem vysoké kvality hrací plochy, rychlé regenerace trávníku při vysoké záteži a v neposlední řadě i estetického účinku. Kvalitní automatický závlahový systém je dobrou investicí z rychlou návratností díky kvalitnímu hracímu povrchu a zejména podstatně nižší spotřebě vody, který oproti běžným přenosným a mobilním zařízením dosahuje až 60%. Nezanedbatelné je také zkrácení doby potřebné k samotnému zavlažování, který lze využít k intenzivnějšímu využívání hrací plochy a jednoduchá obsluha, která nevyžaduje neustálé přenášení postřikovačů.V porovnání se zahradami a parky je zde vzhledem k poměrně jednotným rozměrům hrací plochy návrh systémů více typizován a vychází z několika základních koncepcí (schváleny organizací UEFA), které se ovšem ve stádiu návrhu přizpůsobují konkrétním místním podmínkám. Hlavní prioritou je rovnoměrnost distribuce závlahové vody. Postřikovače u nejčastěji používaných schémat pracují s dostřikem kolem 22 m. Jsou seskupeny do sekcí, které jsou jednotlivě ovládány, aby byly zohledněny plně osluněné plochy a plochy stíněné např. tribunami. Níže uvádíme nejčastěji používaná schémata. Volba nejvhodnějšího schématu je závislá na požadovaném komfortu a rozměrech závlažované plochy. Další prioritou je bezpečnost hráčů, proto jsou postřikovače v hrací ploše vybaveny pryžovým krytem, který je osazen travním drnem. Kolem hrací plochy se často používají pouze pryžové kryty, které snižují nebezpečí uklouznutí hráčů.Vrchní kryt měří pouhých několik centimetrů v průměru, v praxi už po 4 týdnech tyto kryty navíc zarostou trávníkem, což také přispívá k bezpečnosti hráčů, na funkci postřikovače to nemá vliv. Na základě Vámi dodaného náčrtku hřiště,údajích o zdroji vody a konkrétních místních podmínek Vám navrhneme systém, který respektuje aktuální rozměry hrací plochy a požadavky na ovládání systému.

Koncepční řešení závlahy fotbalových a ragbyových hřišť

 10 + 3
V současné době se již nedoporučuje. Nevýhodou je
špatné překrývání výsečí dostřiku jednotlivých
postřikovačů. Velikost plochy postřikovačů (průměr 30
cm) je velkou nevýhodou.

16 + 8
Jedná se o nejvýhodnější systém závlahy. Tento
systém vyhovuje i nejnáročnějším požadavkům.
Používají se postřikovače s dostřikem 21-23 m, které
zajistí kvalitní distribuci vody. Průměr postřikovačů je
pouze 4,5 cm.
 20 + 15
Je určen pro hrací plochy s velkými výběhy za
postraními čárami, kde systém 16+8 již nezaručí kvalitní
distribuci vody. Používají se stejné postřikovače, ale
instalují se v pěti řadách po sedmi.

Ekonomická varianta pro malé kluby


Pokud již z jakéhokoliv důvodu není pro Vás automatický závlahový systém tím pravým řešením, nabízíme Vám „poloautomatické“ zavlažování samohybným postřikovacím vozíkem REMO 3T, který Vám zaručí rovnoměrnější distribuci vody než klasickými stacionárními úderovými postřikovači. Více informací o vozíku REMO 3T.

Zvlhčování tenisových kurtů

Na tenisových kurtech se setkáváme s několika druhy povrchů, nejčastěji však s antukou. Antukový povrch vyžaduje neustálou údržbu, kam patří i pravidelné zvlhčování. Zvlhčování se provádí buď ručně hadicí nebo pomocí výsuvných postřikovačů.

U antukového povrchu je důležité, aby byl postřik aplikován v co nejkratší době, proto se s oblibou používají rotační postřikovače s označením HS – HIGH SPEED, které mají vysokou rychlost rotace. Toto označení mají postřikovače Hunter I-25 Ultra HS, Hunter I-40 Ultra HS a Hunter I-35 Sierra HS. Dalším požadavkem na postřikovače je jejich vysoká odolnost proti agresivnímu antukovému prachu. Postřikovač musí být nainstalován tak, aby se minimalizovalo padání částic antuky mezi tělo a výsuvník postřikovače a nedocházelo tak k jeho poškození.

Pro trubní rozvody bývá nejčastěji použito polyethylenové potrubí o dimenzi 40 – 63 mm v tlakové řadě PN 7,5, které je spojováno mechanickými spojkami PN 16. U tlakově náročnějších systémů může být použito polyethylenové potrubí o dimenzi 40 – 90 mm v tlakové řadě PN 10 (resp.12,5). Toto potrubí s Φ 63 mm je spojováno pomocí vysokopevnostních elektrotvarovek PN 16.

Nejpoužívanějšími elektromagnetické ventily na tenisových kurtech jsou  ventily Hunter PGV 6/4“. Velikost se může měnit podle průtoku a tlakové náročnosti systému. Ventilové šachty jsou umisťovány mimo hrací plochu.

Ovládání závlahy u tenisových kurtů bývá manuální a závlaha se spouští pouze v případě potřeby, např. před začátkem nové hry.

Další možností zvlhčování tenisových kurtů je využití rychlospojných ventilů – vodních zásuvek pro ruční kropení antuky hadicí. Rychlospojné ventily jsou určeny pro systémy s maximálním provozním tlakem 6 baru a umisťují se do plastové šachtice. Celý systém je trvale pod tlakem, proto je pro připojení vhodné použít polyethylenové potrubí v tlakové řadě PN 10 (resp. 12,5) spojovaného mechanickými tvarovkami.

Zavlažování hřišť pro Baseball, Softball

Softball a baseball se stávají stále více oblíbenými sporty i u nás. Buduje se velká řada nových hřišť a rekonstruují se hřiště starší. U těchto trávníků je kladen vysoký důraz na jejich kvalitu, proto jsou i zde budovány automatické závlahové systémy. Baseballová a softbalová hřiště mají ustálené tvary a rozměry, takže řešení závlahových systémů bývá podobné, ne-li stejné. Hřiště se skládá z dvou typů povrchů, z trávníku a z antuky. Antuka je ve většině případech zavlažována pomocí ryhlospojných ventilů, které umožňují ruční kropení hadicí. Trávníkové plochy jsou zavlažovány automaticky pomocí výsuvných rotačních postřikovačů. Na baseballová a softbalová hřiště se používají rotační postřikovače Hunter řady I, nejčastěji I-20 Ultra a I-25 Ultra.

Zvlhčování jízdáren

U jízdáren se pomocí závlahového systému snižuje prašnost pískové plochy. Způsob řešení závlahy se odvíjí podle konkrétních podmínek. Kvůli pískovému povrchu není vhodné použít výsuvné postřikovače zabudované v zemi. Nejčastěji se postřikovače umísťují přímo na hrazení okolo zavlažované plochy nebo je závlahový systém přichycen ke konstrukci střechy. Pokud není jiná možnost, postřikovače se mohou umístit pod povrch terénu v dostatečné vzdálenosti od jezdecké plochy. Avšak v tomto případě bude vždy hrozit nebezpečí zničení postřikovače koňmi. Nikdy však postřikovače neumisťujte přímo do jezdecké plochy. U jízdáren se nejčastěji používají rotační nebo úderové postřikovače s velkými dostřiky. Výběr se pak liší podle požadavků investora a podle požadovaného dostřiku. Celý systém je ve většině případů ovládán manuálně, buď přes ovládací jednotku nebo pomocí kulových ventilů.

RSS
Follow by Email