Zavlažovací systém?

Co je automatický zavlažovací systém?

schéma závlahového systémuAutomatická zavlažovací systém se skládá z pod zemí ukrytého potrubí v hloubce 25 až 30 cm (u sportovních a veřejných ploch 40 cm) a výsuvných postřikovačů, které jsou skryty pod úrovní terénu. Po otevření přívodu vody elektromagnetickými ventily se postřikovače vysunou nad terén a po skončení závlahy se opět zasunou do podzemních pouzder. Nic nebrání sekání trávy ani užívání zahrady. Naprogramovaná řídící jednotka se o celý režim závlahy postará za Vás a pro případ deště je v pohotovosti srážkový senzor.

Více o komponentech automatické závlahy naleznete zde .

Základní přednosti automatické závlahy:

• s automatickou závlahou dosáhnete značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
• automatická závlahu zavlažuje v nočních nebo ranních hodinách, což minimalizacuje odpar vody při zálivce
• automatická závlaha je šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin, nedochází k „tepelnému šoku“ a dosáhnete lepšího využití vody
• automatická závlaha pracuje v závislosti na intenzitě srážek
• automatická závlaha má rychlou návratnost investičních nákladů
• s automatickou závlahou dosáhnete značné úspory času ve srovnání s ručním zaléváním
• automatická závlaha je chráněna před odcizením (systém je trvale pod zemí)
• s automatickou závlahou nepoškodíte trávník (žádné hadice se nepovalují po zahradě)
• automatická závlaha má velice snadnou obslužnost
• automatickou závlahu je možno členit do sekcí s různými požadavky na závlahu
• automatická závlaha vytváří velmi zajímavý vizuální efekt a příjemné mikroklima
• automatická závlaha zvýší hodnotu pozemku

Kvalitní výsuvné postřikovače s podzemním pouzdrem a teleskopickým nadzemním výsuvníkem zajišťují při správném návrhu téměř dokonalou iluzi deště a velmi vyrovnanou vydatnost zálivky po celé ploše. V naší nabídce jsou výsuvné postřikovače rotační, rozprašovací s plastovým i nerezovým výsuvníkem nebo také nevýsuvné úderové postřikovače impact s plastovým nebo bronzovým tělem. Počty postřikovačů na zahradách rodinných domů se pohybují řádově v několika desítkách, v parcích nebo na golfových hřištích to jsou pak často stovky nebo i tisíce. Při správném rozmístění postřikovačů, umožňujícím jejich vzájemné překrývaní při postřiku, lze snížit dobu zavlažování celé plochy často jen na několik desítek minut v jednom cyklu.

Na zahradách a v parcích se tento typ závlahy trávníků postřikem dále kombinuje s různými formami mikrozávlahy, uplatňující se především u keřové výsadby. Tato kombinace různých forem závlahy je běžná, neboť celá zavlažovaná plocha je vždy rozdělena do mnoha menších částí (sekcí) s odlišnými nároky na závlahu.

Rozdělení na jednotlivé sekce umožní dodávku vždy jen takového množství vláhy, které je zde potřebné. Nedochází tak ke zbytečnému plýtvání a ze spotřebované vody je využita doslova každá kapka. Rozčlenění zavlažované plochy na sekce je nutné i s ohledem na vydatnost zdroje, velikost čerpadla a dimenzi přívodního potrubí. Zavlažování celého pozemku najednou by tedy nebylo výhodné a ani ekonomické.

Neopomenutelnou součástí každé automatické závlahy je automatické ovládání. Závlaha probíhá zcela samočinně v pravidelně opakujících se cyklech s rozdílnou požadovanou intenzitou, postupně ve všech částech zavlažovaných ploch. Chod závlahy je řízen ovládací jednotkou, jejíž chod může být ovlivňován množstvím srážek a na působení větru. Nastane-li déšť nebo fouká-li velký vítr, průběh zavlažování je dočasně blokován. K návratu do běžného provozního režimu dojde až po určité době, kdy se dešťové srážky odpaří a vítr ustane. Díky jednotlivým čidlům tak dochází k přizpůsobení provozu aktuálnímu počasí. Závlahu je možné spustit kdykoliv i manuálně. Obsluha ovládací jednotky, zahrnující naprogramování a možnost občasného ručního spouštění, je pro uživatele z pravidla velmi jednoduchá. Pro zahrady rodinných domů se běžně používají ovládací jednotky Hunter pro 2,4,6,9,12 a 15 sekcí. Pro větší zahrady a parky lze použít i jednotky větší, rozšiřitelné třeba až na 36 nebo 48 sekcí. Pro velké městské celky se potom používají systémy s centrálním řízením např. HUNTER IMMS nebo RainBird TBOS s několika sty či tisíci sekcemi. Použít lze i různé dekodérové systémy.

Životnost automatické závlahy závisí především na správném návrhu a instalaci zkušenou firmou a na zajištění zazimování. Pak může být až desítky let.

ZDARMA NEZÁVAZNÁ CENOVÁ NABÍDKA, KONAKTUJTE NÁS.

RSS
Follow by Email